Sesiwn Hyfforddiant Ar System 'Patrwm' Wedi'i Ohirio

Cartref > Newyddion > Sesiwn Hyfforddiant Ar System 'Patrwm' Wedi'i Ohirio

Oherwydd amgylchiadau anrhagweladwy mae'r sesiwn hyfforddiant ar system ‘Patrwm’ trwy Menter Môn yn Galeri wedi’i ohirio. Unwaith y bydd dyddiad newydd wedi'i gadarnhau, byddwn yn eich diweddaru.