Amdanom

Cartref > Amdanom

Wedi’i sefydlu yn 2015, mae HWB Caernarfon yn Ardal Gwella Busnes. Mae'n cael ei ariannu a'i redeg gan fusnesau i ddarparu mentrau er budd y dref. Mae Hwb Caernarfon yn gweithredu gyda Bwrdd Cyfarwyddwyr etholedig, sy’n cynnwys John Evans (Cadeirydd), Ioan Thomas, Steffan Thomas, Sian Tomos, Deborah Thomas, Richard Thomas, Sion Gwyn, a Neil Perkins. Mae Cai Larsen a Nici Beech hefyd yn mynychu cyfarfodydd fel arsylwyr.

Maniffesto