HWB

Caernarfon

HWB Caernarfon


Mae HWB Caernarfon yn Ardal Gwella Busnes (AGB), a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 2015. Mae’n cael ei ariannu a’i redeg gan fusnesau i ddarparu mentrau er budd y dref.

Beth sydd wedi’i gyflawni hyd yn hyn


Cefnogi digwyddiadau a gwyliau 

Croesawu ymwelwyr i Gaernarfon

Cadw canol y dref yn atyniadol 

Cymorth i fusnesau 

Amdanom

Symud Caernarfon Ymlaen

Yn Falch o Hyrwyddo

Busnesau Caernarfon