Balchder Gogledd Cymru - Mehefin 2023 (gyda chefnogaeth gan Hwb Caernarfon)