Cronfa SPF

Cartref > Newyddion > Cronfa SPF

Rydym yn falch i hysbysu ein llwyddiant yn sicrhau grant SPF o £5,600 fel cyfraniad i'n digwyddiadau blwyddyn yma!

Fydd y cyllid yma yn rhoi y cyfle i ni allu gynnal digwyddiad ychwanegol blwyddyn yma - noswaith o gerddoriaeth byw ar Y Maes, gyda mwy o wybodaeth yn cynnwys dyddiadau i ddilyn cyn bo hir!